Techem -  viden om intelligent forbrugsmåling og analyser

Læs sidste nyt her.

Techem er et af de førende firmaer i verden indenfor forbrugsmålere til vand- og energiforbrug, digitale fordelingsregnskaber samt online driftsovervågning. 

Vi giver adgang til innovative løsninger med fokus på service og fremtidssikrede kvalitetsprodukter, der målbart letter administration af bolig- og erhvervsejendomme.

Du er garanteret en professionel, ISO 9001 certificeret partner og totalleverandør af innovative løsninger fra installation af individuelle fjernaflæsningsmålere, hjemtagning og validering af data til det lovpligtige fordelingsregnskab og afregning. Du har sikkerhed for at blive opdateret på de lovmæssige aspekter fra bl.a. lejeloven, målerbekendtgørelser og persondataloven.

Med øget globalt fokus på bæredygtig anvendelse af vores fælles vand- og energiressourcer, bidrager vi med udvikling af brugervenlige digitale løsninger, der øger vores alles bevidsthed om ressourcer og forbrugsadfærd. Dermed bidrager vi også til en bæredygtig global udvikling i direkte tråd med FN's Verdensmål 2030. Læs mere om vores fælles fokus på ressourcer her.

Login: Techem Administrator Portal

Login: Techem Beboer App