Fordelingsregnskaber til tiden

Med os sparer du energi

Techems effektive og professionelle håndtering af fordelingsregnskabet giver dig mere tid til at tage dig af din kerneforretning!

Udfra ejendommens udgifter og individuelle fordelingsmålere fremstiller vi fordelingsregnskaber samt de tilhørende forbrugsopgørelser.

Lejerhenvendelser

Vi varetager samtidig alle relevante lejerhenvendelser.

Techem Online Univers

Vi kan modtage filer fra diverse administrationssystemer, ligesom der er mulighed for adgang til Techem Administrator Portal. Du får en hurtig og let vej til fordeling af ejendommens udgifter.

En korrekt fordeling af forbruget giver tryghed hos beboerne/lejerne.