Fordelingsregnskaber til tiden

Med os sparer du energi

Techems effektive og professionelle håndtering af fordelingsregnskabet giver dig mere tid til at tage dig af din kerneforretning!
Udfra ejendommens udgifter og individuelle fordelingsmålere fremstiller vi fordelingsregnskaber samt de tilhørende forbrugsopgørelser. Vi varetager samtidig alle relevante lejerhenvendelser.
Vi kan modtage filer fra diverse administrationssystemer, ligesom der er mulighed for adgang til Techem Portalen. Du får en hurtig og let vej til fordeling af ejendommens udgifter.

En korrekt fordeling af forbruget giver tryghed hos lejerne.