Forstå din forbrugsopgørelse

Dit forbrug

Vi udarbejder det årlige fordelingsregnskab til hele ejendommen og de tilhørende individuelle forbrugsopgørelser til lejerne.

Forbrugsopgørelsen afspejler dit forbrug, hvad enten det drejer sig om vand, varme, el, gas eller den energi, der er brugt til køling i lejligheden.

Af din forbrugsopgørelse fremgår det, om du skal have penge retur eller efterbetale udgifter i forhold til aconto afregningen overfor ejer/administrator af ejendommen.

Vi afregner ikke forbruget - vi viser fordelingen af forbruget til de beboer/lejere, der er i ejendommen. Derfor kan du heller ikke afregne forbrugsudgifterne med os. Det skal du gøre overfor din ejer/administrator af ejendommen.

Vidste du...
- at hvis du får monteret vandmålere i ejendommen, du bor i, viser erfaringen, at vandforbruget falder med op til 35%.