Fokus på ressourcer

Når hver dråbe tæller

Vi har i alle årene haft fokus på ressourcer – tid, energi, vand og miljø. Vores produkter og online ydelser sætter vand- og energiforbruget i fokus.

Det er en fælles opgave at byde ind med klimaindsatser. Hvert et tiltag tæller.

Incitamenter om økonomiske besparelser er selvfølgelig stadigvæk gældende, men efterhånden er det blevet tydeligt, at vores adfærd har betydning for den globale opvarmning og vores store forbrug af rent drikkevand giver en oprigtig bekymring for fremtidens klima.

Erfaringen viser, at energiforbruget og dermed CO₂- udslippet, mindskes i ejendomme, hvor der er opsat individuelle varmemålere. Det har blandt andet bevirket, at vi i samarbejde med vores kunder på verdensplan sparer verden for omkring 7 millioner tons CO₂ - hvert år!