Om os

Techem Danmark A/S

Vi er et af de førende firmaer i verden indenfor systeminstallationer og fordeling af vand- og energiomkostninger.

Vi er en stærk samarbejdspartner, der tilbyder innovative online løsninger, og som del af koncernen Techem, er vi tilmed den førende producent af fordelingsmålere.

Vi har stor erfaring i kvalitetssikring, installering og servicering af måleudstyr både til eksisterende ejendomme og nybyg. Ud fra ejendommens udgifter og individuelle fordelingsmålere fremstiller vi fordelingsregnskaber samt de tilhørende forbrugsopgørelser med mulighed for onlinepræsentation. Vi varetager samtidig alle relevante lejerhenvendelser. Du har et fast Techem Team, der er tilknyttet netop din ejendom.

Når vi servicerer din ejendom, har du sikkerhed for at blive opdateret omkring lovmæssige aspekter fra bl.a. lejeloven, målerbekendtgørelser og persondataloven. Du vil kunne tilbyde brugere af ejendommen viden om forbrug og indeklima med henblik på optimering af driften og reducering af omkostninger.

Techems effektive og professionelle håndtering af fordelingsregnskabet giver dig mere tid til at tage dig af din kerneforretning!