Om os

Techem Danmark A/S

Vi er et af de førende firmaer i verden indenfor forbrugsmålere til vand- og energiforbrug, digitale fordelingsregnskaber samt online driftsovervågning.

Vi er en stærk samarbejdspartner, der tilbyder innovative online løsninger, og som del af koncernen Techem, er vi tilmed den førende producent af fordelingsmålere. Vi har stor erfaring i kvalitetssikring, installering og servicering af måleudstyr både til eksisterende ejendomme og nybyg. Ud fra ejendommens udgifter og individuelle fordelingsmålere fremstiller vi fordelingsregnskaber samt de tilhørende forbrugsopgørelser med mulighed for onlinepræsentation. Vi varetager samtidig alle relevante lejerhenvendelser. Du har et fast Techem Team, der er tilknyttet netop din ejendom.

Når vi servicerer din ejendom, har du sikkerhed for at blive opdateret omkring lovmæssige aspekter fra bl.a. lejeloven, målerbekendtgørelser og persondataloven. Du vil kunne tilbyde brugere af ejendommen viden om forbrug og indeklima med henblik på optimering af driften og reducering af omkostninger.

Vi søger til stadighed at udvikle og forbedre teknologier. Derfor blev 2019 også året, hvor vi blev Founding Sponsor af  PropTech Danmark - en ny brancheforening, der vil opnå synergier på tværs af brancher.

Med øget globalt fokus på bæredygtig anvendelse af vores fælles vand- og energiressourcer, bidrager vi med udviklingen af brugervenlige løsninger, der øger vores alles bevidsthed om ressourcer og forbrugsadfærd. Dermed bidrager vi også til en bæredygtig global udvikling i direkte tråd med FN’s Verdensmål 2030.