Skærpede krav til fremtidens forbrugsmåling i Boligforeninger

I fremtiden skal al forbrugsaflæsning være fjernaflæst. EU har besluttet at gennemføre EED (Energy Effective Directive), der foreskriver at sende manuelle forbrugsmålere (fordampningsmålere) i graven af hensyn til de globale ressourcer og vores fælles fremtid.

Det er helt i tråd med det øgede fokus på de globale energiressourcer og FN´s Verdensmål 2030, men vil samtidig medføre en ikke uvæsentlig konsekvens for mange boligforeninger. Alle manuelle forbrugsmålere skal nemlig være udskiftet til målere med fjernaflæsning senest 1. januar 2027.

Men er kravet om investering i teknologi til fjernaflæsning ikke bare endnu en unødvendig omkostning for ejendomsejerne baseret på et udokumenteret politisk grundlag? Og er et ikke også bare endnu et skridt på vejen mod et samfund, hvor vi alle er underlagt total overvågning?

Nej – det er det på ingen måde. Det overordnede mål med EED er, at et mere synligt forbrug skal gøre os endnu bedre til at ændre vores forbrugsmønster og dermed spare på energien og de globale ressourcer

ØGET BEVIDSTHED VIA DATA

Erfaringen viser nemlig, at det både reducerer boligforeningens samlede forbrug og udgifter, når den enkelte forbruger løbende får adgang til egne forbrugsdata. Forudsætningen er naturligvis installation af individuelle forbrugsmålere til fjernaflæsning af både varme-, vand- og elforbrug.

Fordelen ved fjernaflæsning er nemlig, at alle forbrugsdata kan blive visualiseret via apps og onlineløsninger. Dermed kan beboeren følge sit forbrug og benytte forbrugsalarmer til at stoppe lækager og uhensigtsmæssigt forbrug lynhurtigt.

Øget bevidsthed via visualiserede data skal dermed bidrage til, at vi sænker forbruget af vores fælles ressourcer. Vi er alle en del af klimaindsatsen og alle bidrag tæller.

Vi kan dog ikke vente på at klimaindsatser først tager form i 2027. Derfor er det afgørende, at processen bliver indledt allerede nu, hvorfor EU har indført forskellige faser. Den første træder allerede i kraft 25. oktober 2020, hvor der skal installeres målere med fjernaflæsning ved totalinstallation og renoveringer.

TEKNOLOGIEN HJÆLPER DIG

En klar fordel er nu, at den teknologiske udvikling i den grad har indhentet manuel aflæsning med årlig afregning. Som en vigtig del af den politiske beslutning er det nemlig et krav, at forbrugerne løbende kan blive afregnet samt orientere sig via digitale løsninger.

Derved bliver det meget hurtigere at opdage, hvis noget er galt. Det kan fx være, at elforbruget pludselig stiger markant i løbet af et døgn, da en fryserlåge står på klem, uden det er blevet opdaget. Eller at vandmåleren løbende er kommet på overarbejde af et rindende toilet, hvilket både sætter unødvendige spor i forbruget, toiletkumme og pengepung.

Fakta er, at de digitale løsninger dermed bliver en ekstra sikring mod lækager og uhensigtsmæssigt forbrug til gavn for os alle, når vi alle tager ansvar.

LAVTHÆNGENDE FRUGTER

Selv om kravet om fuldt implementerede målerinstallationer til fjernaflæsning først gælder fra 2027, er der mange gode grunde til at foretage udskiftningen i god tid. Jo tidligere fjernaflæst teknologi bliver integreret, des hurtigere kan både boligforeninger og forbrugere plukke det, vi kalder de lavt hængende frugter. Det vil sige en række ressourcebesparelser, der også medfører økonomiske fordele.

Techem løfter sin del af ansvaret i branchen for, at bygningsmassen bliver opgraderet, hvor der er behov. Techem kan blandt andet levere knowhow, løsninger og teknologi, der også inkluderer OMS (Open Metering System), hvilket er målerteknologi, der kan håndteres på tværs af leverandører.

Når vi samtidig inddrager FN´s Verdensmål 2030 i regnestykket, er der jo endnu en særdeles god grund til at sætte i værk allerede nu. Det skylder vi både os selv og de næste generationer, da vi trods alt kun har fået jorden til låns.

Techem rådgiver dig om de skærpede krav, og hvordan vores teknologier, fjernaflæste målere og fremtidssikre løsninger bliver en gevinst for både aflæsning, fordelingsregnskab og forbrugsmønster.

FAKTABOKS

Vejen mod at alle forbrugsmålere skal være fjernaflæst ved indgangen til 2027, er blevet opdelt i tre faser.

Dermed har alle ejendomsejere mulighed for at forberede udskiftningen til nye installationer, så det fx kan blive koordineret med forventet ejendomsrenovering frem mod 2027. I den kommende tid forventes EED implementeret i dansk lovgivning.

FASE I: 25. oktober 2020: Fjernaflæste målere ved totalinstallation og renoveringer.

Allerede fra 25. oktober 2020 skal alle der monteres fjernaflæste forbrugsmålere ved totalinstallation og renoveringer.

Desuden skal fjernaflæste målere allerede i tredje kvartal 2020 aflæses minimum 2 x årligt, medmindre forbrugeren har valgt digital afregning og dermed har krav på kvartalsvis aflæsning.

FASE 2: 1. januar 2022: Månedlig aflæsning af alle fjernlæste målere.

Delmålet fra 1. januar 2022 er at alle fjernaflæste forbrugsmålere skal aflæses minimum en gang om måneden.

Samtidig skal forbrugeren løbende have mulighed for at tilgå opdaterede forbrugsdata, når dette ønskes.

den endelige stramning af EED-direktivet træder i kraft d. 1. januar 2027.

FASE 3: 1. januar 2027: Fjernaflæsning

1. januar 2027 træder den endelige stramning af EED-direktivet i kraft.

Dermed skal alle manuelle målere være udfaset og udskiftet til fjernaflæsning i den samlede bygningsmasse.

Læs mere her.