Hvad siger lovgivningen?

Bekendtgørelser, lejeloven og energimærkning

Vi har samlet en række nyttige links til dig som ejer/administrator for en ejendom, der kan fortælle, hvad lovgivningen foreskriver om krav til målere, lejers rettigheder ved fordeling af forbrugsudgifter samt regler for ejendommens energimærkning.

Lejeloven
Målerbekendtgørelsen
Energimærkning

Vi henviser generelt til hjemmesiden fra retsinformation hvor de danske love og bekendtgørelser er samlet.