Tidsfrister for fordelingsregnskaber er ændret

Erhvervsministeren og Boligministeren har nu givet dispensation fra de normale 4 måneder for levering af fordelingsregnskabet/ forbrugsopgørelserne til lejerne, når datagrundlaget er fra manuelle målere.

Det er igen sket som direkte konsekvens af den situation som Covid-19 giver branchen. 

Det betyder at fordelingsregnskaber, som skulle have været fremsendt til beboerne/lejerne i perioden d. 10. februar til d. 9. oktober 2021, har fået forlænget fristen til d. 10. oktober 2021.

Den midlertidige forlængelse for boliglejemål blev vedtaget d. 29. marts 2021, og d. 6. april 2021 for erhvervslejemål med virkning fra d. 10. februar 2021.

Forudsætninger

Det gælder hvor udarbejdelse af fordelingsregnskabet forudsætter fysisk måleraflæsning i lejemålet. Det betyder at fristen for forlængelse ikke gælder for lejemål, hvor der er opsat fjernaflæsningsmålere.  

Tryghed

Hos Techem bestræber vi os på at levere alle fordelingsregnskaber med hurtigst mulig levering – og så vidt muligt inden for den normale tidsfrist. Det vil sige, at vi kun vil gøre brug af de forlængede tidsfrister, såfremt det bliver absolut nødvendigt.

Du kan derfor være sikker på, at vi som din pålidelige samarbejdspartner, overholder de fastsatte skæringsdatoer for levering af det lovpligtige fordelingsregnskab.

Læs mere om lovgivningen her.