Energimærkning

Øvrige udgifter til ejendommen

Udgifter til ejendommens energimærke, som kan medtages på varmeregnskabet, skal nu fordeles med lige dele over det antal år, energimærket gælder, jf. lejeloven §37 stk. 4.

Som udlejer skal du blot oplyse Techem om årets udgift til energimærke som samlet beløb. Det gør du samtidig med, at du indberetter ejendommens vand-, varme- og øvrige udgifter.

Årets udgifter til energimærke medtages under øvrige udgifter.

Et energimærke er sædvanligvis gældende i 10 år, derfor skal udgifter medtages 1/10 hvert år. Udlejer har dog mulighed for en forrentning af udgiften. Denne forrentning kan medtages i det enkelte regnskab og beregnes af den del af udgiften, der ikke er dækket af det pågældende regnskab eller tidligere regnskaber. Forrentningen opgøres som ydelsen på et sædvanligt prioritetslån med en løbetid så vidt muligt svarende til energimærkets løbetid.

Ønskes forrentning skal dette beløb være indeholdt i årets udgifter til energimærke, der skal fordeles i regnskabet. Beløbet oplyses under øvrige udgifter.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.