Tidsfrister for fordelingsregnskaber er ændret

Erhvervsministeren og Boligministeren har nu givet dispensation fra de normale 4 måneder for levering af fordelingsregnskabet/ forbrugsopgørelserne til lejerne.

Det er sket som direkte konsekvens af en fælles henvendelse fra Techem, Ista, Brunata, BL - Danmarks Almene Boliger, Ejendom Danmark og Dansk Industri. I henvendelse har vi gjort opmærksom på, at situationen med Covid-19 har medført en klar udfordring for hele branchen med at indhente de nødvendige aflæsningsdata til udarbejdelse af fordelingsregnskaber, inden for den fastsatte tidsramme.

Dermed skal alle fordelingsregnskaber med skæringsdato 31/12-19 til og med skæring 30/4-20 leveres til lejeren senest 4/10-20.

Er skæringsdatoen 30/4-20, bliver tidsfristen ændret fra 4 til 5 mdr. og alle øvrige skæringer ændret forholdsmæssigt.

Hos Techem bestræber vi os på at levere alle fordelingsregnskaber med hurtigst mulig levering – og så vidt muligt inden for den normale tidsfrist. Det vil sige, at vi kun vil gøre brug af de forlængede tidsfrister, såfremt det bliver absolut nødvendigt.

Du kan derfor være sikker på, at vi som din pålidelige samarbejdspartner, overholder de fastsatte skæringsdatoer for levering af det lovpligtige fordelingsregnskab.

Baggrund

Folketinget har hastebehandlet forslaget og vedtaget ændringen med dispensation, d. 31. marts 2020. Lovforslaget giver de ansvarlige ministre for Bolig- og Erhvervslejeloven, Lov om Leje og Lov om leje af almene boliger, mulighed for at forlænge den fastsatte tidsfrist. Boligminister Kaare Dybvad har derfor valgt at give en dispensation på 6 måneder.

BEK nr 360 af 04/04/2020

Erhvervsministeriet: Erhvervslejelovens §49 stk. 1 er nu suppleret af Erhvervslejelovens §49a

Boligministeriet: Lejeloven §43 er nu suppleret af Lejeloven §43a