Hvem får fordele af oftere aflæsningsværdier fra målerne?

Udlejer har oplysningspligt overfor lejer/beboer

Udover de åbenlyse fordele ved forbrugsmåling online, har den enkelte beboer/lejer større hjælp til at spare på forbruget, når de har adgang til fx Techem Beboer App, hvor aflæsningsværdierne kan følges online. Der er tilmed mulighed for at opsætte forbrugsalarmer og få notifikationer på mobilen, hvis de overskrides.

Påligning af ekstra omkostninger

De ekstra omkostninger som ejendommens ejer har i forbindelse med at frembringe oftere aflæsningsværdier til beboerne/lejerne kan pålignes beboer/lejer, når denne opgave overdrages til 3. part. 

Læs mere herom i BEK 2251 - § 19 stk. 3.