Energiledelse

Enkelt og nemt, helt ud i den enkelte lejlighed

Det er kendt at individuel forbrugsmåling kan nedsætte forbruget med op til 30% ved beboernes adfærdsændring.

Vi tilbyder yderligere 10% (gns.) energibesparelse uden en aktiv handling fra den enkelte lejer.

Fordelingsmålerne på radiatorerne kan mere end forbrugsmåling

Som den eneste i branchen kan vi bruge data fra den nyeste generation af Techems fordelingsmålere til at behovsstyre fremløbstemperaturen i varmesystemt via adapterm. adapterm reducerer spildvarmen i ejendommen og giver i gennemsnit en besparelse på 10% på varmeforbruget - hvert år.

Besparelser giver tilfredse lejere!