Energibesparelsessystemet adapterm

Spar mere med adapterm

Sådan virker adapterm

Via et ekstra intelligent modul, der sættes i forbindelse med den nyeste generation af Techems radiobaserede fordelingsmålere, kan der opnås en besparelse på varmeforbruget, 10% i gns. - hvert år!
Alt dette opnås uden, at det går ud over komforten hos den enkelte beboer. Der vil være lige så varmt som tidligere, men beboeren oplever besparelsen på varmeregningen. Det er godt for miljøet og nedsætter CO₂-udslippet fra eksisterende byggeri. Besparelser giver flere tilfredse lejere.

  1. De radiobaserede varmefordelingsmålere sender forbrugsdata til dataopsamlingsboxen.
  2. Data opsamlingsboxen informerer adapterm modulet om beboerens aktuelle varmebehov.
  3. adapterm modulet sørger for at fremløbstemperaturen svarer til det aktuelle behov.
  4. Som speciel service bliver adapterm systemet betjent via fjernbetjening.
  5. Techems datacentral sikrer, via radiosignaler, for en upåklagelig drift af adapterm.
  6. Kunden bliver regelmæssigt informeret om ejendommens energibesparelse ved hjælp af adapterm-månedsindberetning.