Radiobaseret fjernaflæsning

Techem er førende indenfor den nyeste fjernaflæsningsteknologi

De radiobaserede fjernaflæsningsmålere fra Techem har startet en mindre revolution indenfor beregning og fordeling af vand- og energiforbruget.
Den nye teknologi giver mange fordele. Udlejningsejendomme tilføres en merværdi, når hele ejendommen er udstyret med fjernaflæsningsmålere.
Dataoverførsel via radiobølger – uden yderligere forstyrrelser for lejer og ejer, da alle data registreres automatisk.

Techem har mere end 45,8 mill. fordelingsmålere i drift, heraf 22,1 mill. fjernaflæsningsmålere