Radiobaseret fjernaflæsning

Techem er førende indenfor den nyeste fjernaflæsningsteknologi

De radiobaserede fjernaflæsningsmålere fra Techem har startet en mindre revolution indenfor beregning og fordeling af vand- og energiforbruget.
Den nye teknologi giver mange fordele. Udlejningsejendomme tilføres en merværdi, når hele ejendommen er udstyret med fjernaflæsningsmålere.
Dataoverførsel via radiobølger – uden yderligere forstyrrelser for lejer og ejer, da alle data registreres automatisk.

Techem har mere end 50 mio. fordelingsmålere i drift.

I samarbejde med vores kunder sparer vi verden for omkring 6,9 mio. tons CO2 hvert år!