Fordele

Radiobaserede fjernaflæsningsmålere

Let montage - varmemåleren fastgøres på radiatoren, helt uden kabler.

Præcis og effektiv aflæsning - der kræves ikke adgang til lejemålet ved flytte- og årsaflæsninger.

Ingen beregning - alle data registreres automatisk og aflæsningsperioden er ens for alle.

Tilfredse lejere - udlejningsejendommen med radiobaseret fjernaflæsningsmålere øger lejemålets attraktivitet og dermed skabes merværdi til ejendommen.

Ingen besvær - kontakten til dine lejere bliver lettet, idet Techems radiobaserede fjernaflæsningsmålere ikke kræver koordinering for aflæsning samt minimerer spørgsmål til aflæsningsresultater og forbrugsopgørelsen.