Individuelle varmefordelingsmålere

Retfærdig fordeling af varmeudgifter

Varmefordelingsmålere har gennemgået en stor udvikling, lige fra fordampningsmålere efter det gamle fordampningsprincip til Techems radiobaserede fjernaflæsningsmålere.

Radiobaserede varmemålere