DOMI Bolig - Odder

Et samarbejde, der åbner en verden af nye digitale muligheder

Fjernaflæste forbrugsmålere og nye digitale løsninger. Det er vigtige teknologiske skridt, der åbner en verden af nye muligheder for både drift, service og lejere hos DOMI Bolig i Odder, som er blevet mere digital sammen med Techem.

DOMI Bolig i Odder har de senere år øget det samlede fokus på at skabe en grønnere og mere energirigtig profil. Det gælder fx at indarbejde verdensmålene, FN 2030, i hele organisationen og investere i nye fjernaflæste forbrugsmålere med nye digitale løsninger.

Af samme årsag er det også et helt naturligt valg for DOMI Bolig at leve op til den nye grønne boligaftale, hvor der allerede bliver arbejdet indgående med processer til fx optimering af drift og administration og nye services til lejerne.

”Fremover vil de mere end 2100 lejemål fremover få digitale forbrugsafregninger baseret på data fra de fjernaflæste forbrugsmålere. Det medfører markante administrative besparelser i både tid og omkostninger. Alle beboerne har også fået nye digitale løsninger, hvor de blandt andet kan følge deres individuelle forbrug og få alarmer ved uhensigtsmæssigt forbrug. Informationer, vores servicefolk ligeledes modtager, så de kan handle og reagere, hvis der fx er lækage,” fortæller økonomimedarbejder hos DOMI, Vibeke Thaysen, om organisationens nye digitale muligheder til drifts- og serviceoptimering.

Fordelen er desuden, at DOMI Bolig dermed er på forkant med EED, når direktivet træder fuldt i kraft i 2027.

Grøn målsætning

”Fjernaflæsning og digitale forbrugsopgørelser giver vores organisation endnu et løft mod målet om en mere grøn og bæredygtige organisation. At vi fx ikke skal pakke kuverter med forbrugsopgørelser, der efterfølgende skal uddeles til alle beboerne, giver en markant besparelse af både tid og papir,” fortsætter Vibeke Thaysen om besparelser, der i det overordnede billede måske ikke lyder voldsom.

Men med mere end 2100 lejemål hos DOMI Bolig, blev der tidligere ligeledes printet 2100 forbrugsopgørelser på 1-3 A4-ark. Det kostede blandt andet 10-12 pakker printpapir, en del printertoner og kuverter samt ikke mindst tiden til håndtering og adressering.

”Dermed bliver den samlede besparelse ved digitalisering af disse processer ganske anseelig, hvormed en række vigtige administrative ressourcer kan blive udnyttet andre steder i organisationen. Men de digitale løsninger giver også andre nye muligheder til vores daglige drift og service,” fastslår Vibeke Thaysen.   

Individuelle alarmer

Ved installation af de fjernaflæste målere fik DOMI Bolig også installeret temperatur- og fugtmålere i alle lejemål. Det giver lejerne adgang til ny og opdaterede data om forbrug og indeklima samtidig med, at serviceafdeling bliver adviseret med alarmer, hvis noget er, som det ikke skal være.

”Lejerne kan via Techem BeboerApp løbende følge deres forbrug samt indstille individuelle forbrugsalarmer med automatisk beskeder til mobilen, hvis forbruget er uhensigtsmæssigt. Ligeledes bliver serviceafdelingen adviseret om problemer med fugt- og temperaturdata og kan dermed forebygge de alvorlige og kostbare fugtskader,” påpeger Vibeke Thaysen og henviser til, at dårligt indeklima ofte er blandt de store og skjulte udfordringer for mange boligforeninger.

Forebyg skimmelsvamp

Fakta er, at skimmelsvamp udvikler sig lynhurtigt og er særdeles skadeligt for helbredet. Men også udbedring af skaderne, der opstår ved kombinationen af forkert temperatur, høj luftfugtighed og manglende udluftning kan blive en økonomisk tung affære, hvis problemet ikke bliver opdaget i tide.

Derfor vil det altid være langt mere hensigtsmæssigt at forebygge skimmelsvamp ved at gribe hurtigt ind i samme øjeblik, et begyndende angreb bliver konstateret.

”Fjernaflæste målere og målere til indeklima kombineret med digitale forbrugsopgørelser og andre digitale løsninger, kan løfte os endnu mere i vores fokus på grønne og bæredygtige retning. Desuden kan nye digitale løsninger være medvirkende til at bære den bæredygtige tankegang endnu længere ind hos beboere i vores lejemål,” lyder forventningen fra Vibeke Thaysen hos DOMI Bolig i Odder.

Følg forbruget online med Techem Beboer App

Techem Beboer App er udviklet til beboere i lejeboliger.

Med den digitale løsning ved hånden har lejerne altid adgang til forbrugsstatus online. På en nem og intuitiv måde bliver opmærksomheden ledt mod vigtige informationer.

Fx viser en overskuelig statusmeddelelse, om der er uforudsete udsving på vand- og energiforbruget eller temperatur og fugt. Men det er også muligt at sammenligne ens eget forbrugsniveau med ejendommens øvrige naboer - eller med hele boligforeningen.

Techem Beboer App giver også mulighed for at indstille individuel forbrugsalarm i forhold til det maksimale ønskede forbrug. Unødvendige udsving giver dermed individuelle push-beskeder på mobilen.