Referencer

Vi er først i mål, når vores kunder er fuldt tilfredse

Flere og flere kunder går over til radiobaseret fjernaflæsning i forbindelse med individuel forbrugsmåling i ejendomme. Fjernaflæsning har mange fordele både for ejer og lejer. Hele ejendommen værdiløftes, idet det giver flere tilfredse lejere, og muligheden for at tiltrække de rette lejere bliver større. De køber simpelthen frihed til lejerne og det administrative personale.

Kundetilfredshedsundersøgelse

Vores årlige reference for kundetilfredshed bliver gennemført via en spørgeskemaundersøgelse, der afspejler vores kundegruppe. Her spørger vi både til tilfredshed og det modsatte. Vi er tilfredse med vores resultater hidtil, men følger hver kundetilfredsundersøgelse op med en handlingsplan, der skal bringe os endnu tættere på kunderne.