Ejerskab over ejendommens data

Open Metering System (OMS)

Individuel forbrugsmåling sikre retfærdig fordeling af ejendommens udgifter. Er hele ejendommen udstyret med fordelingsmålere, der benytter sig at OMS - Open Metering System til at registrere forbruget af vand, varme, gas og el, kan målernes krypteringsnøgler gives til en ekstern samarbejdspartner. Dvs. at du som ejendomsejer kan give ejerskabet over dataene videre til en anden samarbejdspartner. For VVS installatører er Techems OMS målere et sikkert valg, idet målerne kan kommunikere på en given digitale platform. Netop det gør OMS så unikt og giver frihed til ejendommens ejer til valg samarbejdspartner.

Techem gør hele forskellen med åbne aflæsningssystemer

Techem OMS-målere har individuelle krypteringsnøgler for hver enkelt måler. Det giver sikkerhed både for administratorens og beboerens data.