Ny lovgivning

Giv adgang til forbrugsdata

Når du har fjernaflæsningsmålere i din ejendom er det muligt at din ejendom skal opgraderes med et modem så data sendes automatisk. Derfor har vi overfor vores kunder valgt at sætte ind med en kampagne, der sikrer, at din ejendom kan overholde lovgivningen.

Vi kontakter dig derfor med disse informationer:

Kampagne!

Kære Kunde

For ejendomme med fjernaflæste målere, blev det d. 25. oktober 2020 lovpligtigt at synliggøre forbrugsoplysninger overfor beboerne. Dermed er én opgørelse over varmeforbruget ikke længere nok for at overholde lovgivningen. Du skal have monteret et modem i ejendommen og givet adgang til Techem Beboer App.

Læs mere om den nye lovgivning her: www.techem.dk/eed

Er du kunde hos Techem løser vi det for dig!

• Vi installerer gratis et modem, der kan videre sende målerdata. 

• Efter opsætning af modem, kan du få adgang til Techem Connect Plus og dermed give dine beboere adgang til Techem Beboer App.     

• Prisen for appen vil blive pålagt beboer/lejer.

Har du spørgsmål til kampagnen er du altid velkommen til at kontakte vores salgsafdeling: salg@techem.dk - tlf.: 87447705.