Techem arbejder med FN's Verdensmål

Vi ønsker at sætte fokus på en bæredygtig udvikling

Med fokus på fordelingen af verdens vand- og energiressourcer har vi et ydelseskoncept, der målbart letter den daglige administration af bolig- og erhvervsejendomme.

Bæredygtig klimaindsats er noget vi skaber sammen med vores kunder, hvor effektiv og professionel håndtering af ressourcer og administration af ejendomme er værdiskabende.

Med FN verdensmålene 6, 11 og 12 for øje, ønsker vi at skabe fokus på vores fælles ressourcer og aktivt bidrage til at reducere forbruget. Vi har produkter og online ydelser, der øger bevidstheden om vores forbrug og kan være med til at reducere vand- og energiforbruget i ejendomme. Vi ønsker, at samarbejde om målene med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Vi bidrager til klimaindsatsen med viden, teknologi og innovation.

Sammen sparer vi mere!