HVER DRÅBE TÆLLER

Du har hørt det før: Vi skal minimere global opvarmning ved at spare de globale ressourcer og skabe en bæredygtig fremtid. Men gør det overhovedet en forskel, du tager korte bade og børster tænder med lukket vandhane, når din overbo aldrig slukker lyset? JA. Hver dråbe gør en forskel.

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid. Med fokus på globale ressourcer skal vi alle yde en lidt større og fælles indsats for at nå de beskrevne mål ved at reducere vores forbrug.
Faktisk har hver dansker reduceret det årlige vandforbrug med knap 13 m3 de seneste 20 år, og generelt er vi blevet ret dygtige til at spare på vores forbrug af varme, el og vand.
Det indledende argument var de økonomiske besparelser. Efterhånden er det dog blevet mere og mere tydeligt, at vores adfærd har betydning for den globale opvarmning, hvilket har medført en oprigtig bekymring for det globale klima.

For mange af os er besparelserne derfor blevet en sidegevinst, og vi er blevet mere opmærksomme på at tage et globalt ansvar med små tiltag i vores dagligdag.

Vi løfter i flok

Men hvis din nabo er ligeglad, gør det så overhovedet en forskel, at du fokuserer på bæredygtig adfærd i din dagligdag?

JA. Det gør absolut en forskel!

Vi kan stort set alle se, det ikke længere batter at vi kun debatterer, om det er nødvendigt med adfærdsændringer for at skabe en fælles fremtid.

Derfor er også din indsats vigtig, selv om naboen fortsat vander græsplæne og vasker bil i indkørslen. Vi skal nemlig handle, da alt tæller i det samlede regnskab, og når alle vi andre løfter i flok, vil vores bæredygtige tilgang til hverdagen komme de næste generationer til gode.

Teknologi ændrer forbrug

I dag er de energi- og ressourcebesparende teknologier modnet og skaber stor værdi i hverdagen, når vi skal reducere vores forbrug.

En 7,5 Watt LED-pære giver fx samme lysmængde, som 70 Watt i de "gode gamle dage". Udskiftning af en vaske- eller opvaskemaskine energiklasse C til A+++ medfører en betragtelig reduktion i el- og vandforbrug.

I en moderne bilvaskehal behandler et specialdesignet rensningsanlæg det beskidte vaskevand, og en ren bil koster kun ca. 25 liter rent vand. Foregår bilvasken derimod i indkørslen, fosser der hvert minut ca. 20 liter ud af vandslangen, og det beskidte vaskevand med vejsalt, olie, tjære og kemikalierester ender direkte på jorden. Eller i bedste fald i kloakken.

Derfor er det vigtigt at påpege, vores personlige indsats hver især ikke nødvendigvis kræver udskiftning af elektronik og hvidevarer. Ofte kan bare en moderat adfærdsændring, omtanke i hverdagen og ganske små skridt også gøre en forskel.

Du har nøglen

Skal du koge æg, kan du med fordel lægge låg på gryden og dermed nøjes med opvarmning af mindre end 1 dl vand. Eller du kan reducere varmeforbruget ved ens indstilling af alle radiatorernes termostater i samme rum.

Efterhånden som fjernaflæsning vinder indpas, får vi flere og flere digitale værktøjer og apps der kan visualisere vores individuelle vand-, varme- og elforbrug. Det er en særdeles motiverende faktor, der får os til at yde endnu flere af de helt små indsatser i vores hverdag.

Sidegevinsten ved løbende fjernaflæsning er desuden, vi kan få alarmer, hvis vores forbrug pludseligt ændrer sig markant. Dermed bliver uhensigtsmæssigt forbrug og fejl opdaget meget hurtigt og minimerer et unødvendigt spild af ressourcer.

Derfor er du ikke alene om at have den vigtige nøgle til at gøre en forskel. Med mange små skridt i hverdagen kan vi forhåbentligt løfte FN´s vision om en fælles bæredygtig indsats i hverdagen og dermed nå vores verdensmål.

Hver dråbe tæller, når vi løfter i flok.