Lovændring skal sænke energiforbruget i større bygninger

Med en lovændring i byggeloven vil Transport- og Boligministeriet reducere forbruget af energi og ressourcer i større bygninger. Bliver lovforslaget vedtaget, skal både det private erhvervsliv og den offentlige sektor i fremtiden investere i digitale løsninger og intelligente teknologier til styring af ventilation, lys og varme.

Vedtagelsen af det nye lovforslag vil være et stort skridt på vejen for udbredelse af PropTech her i Danmark. PropTech er et begreb, der dækker over teknologier og digitale løsninger til intelligent styring af energi, ressourcer og indeklima i bygninger, og derfor et begreb vi vil blive mere og mere bekendt med de kommende år.

Der er ingen tvivl om, at integration af PropTech vil transformere ejendomsbranchen med teknologier, der som en del af den almindelige ejendomsdrift kan reducere energi- og ressourceforbruget.

Reager øjeblikkeligt

”Hos Techem anser vi det som særdeles positivt og ekstremt vigtigt med ethvert tiltag, der medvirker til, at vi reducerer vores energi- og ressourceforbrug. Ethvert tænkeligt tiltag er endnu en aktiv indsats mod målet om at skabe en bæredygtig fremtid. Og det er helt i tråd med FN´s Verdensmål 2030,” fastslår adm. Dir. Carsten Hejgaard om den foreslåede lovændring af byggeloven rettet mod større private og offentlige ejendomme, der faktisk tegner sig for omtrent 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark.

Det er vigtigt at påpege, at den foreslåede lovændring ikke gælder ejendomme med beboelse men udelukkende nybyggeri og eksisterende bygninger i den offentlige og private bygningsmasse.
Ressourcespild er kun et minus i virksomhedernes regnskab, og det tjener ingens gevinst. Ved at integrere teknologier inden for ejendomsdrift, kan man reagere øjeblikkeligt, når der bliver konstateret uhensigtsmæssigt forbrug, lækager eller udfordringer med et usundt indeklima.

Omkostninger hentes ved besparelser

”Hos Techem kan vi dokumentere at et sundt indeklima og korrekt fugtniveau også har betydning for varmeforbruget i en ejendom. Samtidig vil løbende måling af indeklima reducere risikoen for udvikling af skimmelsvamp markant, hvilket samtidig fremtidssikrer ejendommes værdi. Derfor er vi naturligvis nødt til at påpege, teknologier til måling af indeklima også bør være inkluderet i den foreslåede lovændring.” påpeger adm. dir. Carsten Hejgaard.

Forventningen hos Transport- og Boligministeriet er, at installationsomkostningerne kan blive hentet via de besparelser, der opnås ved at reducere energi- og ressourceforbruget.
Transport- og Boligministeriet har lovforslaget sendt til høring for øjeblikket. Bliver det vedtaget, skal det allerede træde i kraft fra det kommende nyhedsskifte - 1. januar 2020.